2020
szeptember
17
csütörtök

Járványügyi intézkedési terv

INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

Elolvashatják a Bővebben... gombra kattintva vagy mellékletünket megnyitva!

Jelen intézkedési terv (protokoll) az intézményünkben tanuló gyermekek és a munkájukat végző pedagógusok egészségének megőrzése, valamint a koronavírus elleni védekezés minél hatékonyabb megszervezése érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott intézkedési terv alapján készült, módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor.
Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) honlapján Tanévnyitó 2020 című aloldalon az aktuális információk mellett a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos tájékoztatók, hírek feladatok olvashatók. Ezeket az intézkedésinkben figyelembe vesszük és követjük.

Tartalom:

1. TANÉVKEZDÉST MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEK
2. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA
3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA
4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
5. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI
6. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
8. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN
9. KOMMUNIKÁCIÓ1. TANÉVKEZDÉST MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEK

• Azoknak a tanulóknak a tanulásban történő részvételének a kidolgozása, akik vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartoznak, és hiányzásukat igazolt hiányzásnak kell tekinteni.
• A rendszergazda a digitális eszközöket előkészítette, az internetkapcsolatot ellenőrizte, amennyiben internetkapcsolat nem áll a gyermek részére, akkor a pedagógus papír alapon juttatja el a gyermek részére a tananyagot.
• A bejáratokat feltérképeztük, megdupláztuk, tájékoztató táblákat, kézfertőtlenítőt helyeztünk ki.
• A szülőket értesítettük, hogy csak külön engedéllyel, maszkban léphetnek be az intézménybe és felhívtuk a figyelmüket arra, hogy a kommunikáció digitálisan történjen.
• A szülők és a diákok számára kidolgoztuk a betartandó óvintézkedéseket és online eljuttattuk a részükre.
• Az épületen belüli mozgáshoz ellenőrző és fertőtlenítő pontokat hoztunk (Az épületen belül történő mozgást a pedagógusok folyamatosan ellenőrzik - folyamatos ügyeletet biztosítunk.)
• Óratervezés során figyelembe vettük az intézmény adta lehetőségeket, amelyek biztosítják a megfelelő távolságtartást és a közösségi terekben a tanulók csoportosulásának kialakulását. A terembeosztás elkészítésekor lehetőség szerint kerüljük az osztályok/csoportok közti teremcseréket.
• Az online platformok kialakítása (az intézményi felhasználók regisztrációja) megtörtént.
• A pedagógusok és a diákok körében az esetleges digitális oktatásra való előkészületek megtörténtek.
• A tanulók étkeztetését megszerveztük (az étkezőcsoportok csúsztatott időbeosztása, jelzőcsíkok felragasztása a távolságtartáshoz, berendezés biztonságos elrendezése, az ebédlőben kézfertőtlenítő helyek kialakítása, csoportok között a felületek fertőtlenítése). Az iskolával jogviszonyban nem lévő személyek elkülönítéséről gondoskodtunk az étkeztetési szolgáltatás során.
• Az ügyeleti igényeket felmértük és az igényekhez igazodó ügyeleti rendszert kialakítottuk.
• Gyermek vagy felnőtt megbetegedésének gyanúja esetére az Operatív Törzs által ajánlott, egységes protokollt követése szükséges (mentők, háziorvos, Tankerületi Központ).

2. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA

• Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, csak egészséges és tünetmentes dolgozó vesz részt. A szülőket tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
• Minden szükséges intézkedések meg kell tennünk az intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt. Intézményünk az alábbi intézkedéseket hozta:
- 7:00-7:15 között csak indokolt esetben, az osztályfőnök engedélyével érkezhetnek tanulók. Az aulában várakozhatnak maszk viselése és a biztonságos távolság tartása kötelező.
- Az alsó tagozatos tanulók 7:15 után érkeznek az iskolába. 7:15-kor az alsó tagozaton folyosó ügyeletes tanárok beengedik a gyerekeket a tantermekbe.
- A felső tagozatos tanulók 7:30-7:50-ig érkeznek az intézménybe. Azonnal a tantermeikbe mennek és ott várják meg a tanítás kezdetét.
- A szülők a járvány idején csak az osztályfőnökkel, tanítóval, tanárral egyeztetett időpontban léphetnek az iskola épületébe. A maszk viselése számukra kötelező.
- 16:00 után a szülők az iskola épülete előtt várják a gyermekeket. Az alsó tagozatos csoportokat a nevelők 2-3 perces szakaszokban viszik ki, a kérjük a szülőket, hogy a várakozás közben is tartsák be a javasolt 1,5 méteres szociális távolságot.
- 16:00-17:00 között az ügyeletet továbbra is az ebédlőben látjuk el.
- A tanulók által viselt szájmaszkról, annak cseréjéről, annak fertőtlenítéséről a szülők gondoskodnak.
- A tanulóknak minden esetben a tanítási órák befejezése után azonnal el kell hagyniuk az iskola épületét. Ez alól kivételt képeznek a tanulószobára / napközibe járó tanulók és az esetlegesen az órák után ebédelő tanulók, akiknek azonban az étkezés befejezése után kell haladéktalanul elhagyniuk az iskolát.
• A közösségi terekben (folyosó, aula, büfé, mosdók) egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. A közösségi tereken kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése, továbbá javasoljuk hogy tanulóink a tanórák közötti szünetekben maradjanak a tantermeikben, kivéve ha tanórájuk bontótermet igényel (pl. Idegen nyelvek).

• A módosított csengetési rend:
1. óra 8:00-8:45
2. óra 8:55-9:40
3. óra 9:55-10:40
4. óra 10:50-11:35
5. óra 11:50-12:35
6. óra 12:50-13:35
7. óra 13:40-14:25
8. óra 14:25-15:10
9. óra 15:15-16:00
10. óra 16:05-16:50

• A tanítási órákon az osztályok a saját tantermeikben tartózkodnak. Ettől eltérő beosztás órarend szerint a nyelvi órákon, technika, informatika és testnevelés órákon lehetséges. A csoportbontások esetén az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni. Ennek ellenőrzését a tanórát tartó tanár végzi.
• A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.
• A testnevelésórák előtt és után a fiúk saját osztálytermükben, míg a lányok a testnevelés öltözőkben öltöznek át. A mosdókban csak annyi tanuló tartózkodhat, amennyien biztonságosan igénybe tudják azt venni. Az ajánlott biztonsági távolság és megengedett létszám betartásának felelőse az iskola portása és az ügyeletes tanár, valamint pedagógiai asszisztens.
• Az első félévben osztálykiránsulásokat nem rendezünk, a második félévben a járványügyi helyzet alakulását figyelembe véve, rugalmasan fogunk döntést hozni.
• A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezletek a mindenkori járványügyi helyzetnek megfelelően szervezzük meg. Felkészültünk az online szülői értekezletek megtartására. A szülőket erről a Kréta rendszerben kiküldött üzenetben a rendezvények előtt értesítjük.

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

• Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára felhívjuk a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás). Hozzátartozók a rendelet visszavonásáig nem léphetnek be az iskolába, kivéve előre egyeztett ügyintézés esetén.
• A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. Kéztörlésre papírtörlőket helyezünk ki.
• A takarítást, fertőtlenítést úgy szevezzük meg, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne veszélyeztesse.
• Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani. A tanórák közötti szünetekben intenzív szellőztetést kell végezni, melynek felelősei az osztályok hetesei.
• Az intézményben használt játékok és sporteszközök felületét rendszeresen fertőtleníttetnünk kell.

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

• Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelünk a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.
• Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére. Tanulóink csak kézfertőtlenítés után léphetnek be az ebédlő területére, ennek elősegítésére alkoholos kézfertőtlenítő szert/folyékony szappant helyeztünk el a bejáratnál.
• Az étkezéseket úgy szervezzük meg, hogy az osztályok és csoportok keveredése elkerülhető legyen, sorban állás esetén a védőtávolságot be tudjuk tartatni. Ennek érdekében a meghatározott 1,5 méteres távolságonként a padlón figyelemfelkeltő, szabályozó jelzések kerültek elhelyezésre. Az ebédlői asztalok a járványügyi rendelkezéseknek megfelelően átrendezésre kerültek. Az alsó tagozatban rugalmas órakezdést vezettünk be az étkezés biztonságos lebonyolítása céljából, a csengetési rend módosításával pedig két teljes értékű ebédszünetet tudunk biztosítani a felső tagozatos tanulóinknak. Az eddig megszokottaktól eltérően az alsó tagozatos tanulók a tízórait a tantermükben fogyasztják el.

5. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

• Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.
• A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését.
• A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. A megfelelő szervezéssel (időbeli ütemezés, pontos időpont megadásával) az eltérő osztályokban tanulók közötti találkozások számát csökkenteni kell.
• Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a koronavírustól függetlenül is), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal kapcsolatban az NNK által kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó Eljárásrendben részletezett utasításokat. A szűrővizsgálatok helyszínén (iskolaorvosi rendelő) biztosítani kell a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodni kell a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori szellőztetésről.
• Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen intézkedési terv „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.

6. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

• Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. Bármely egyéb betegség esetén a tanulók csak a kezelőorvos/gyermekorvos által kiállított hiteles igazolás birtokában látogathatják ismét az intézményt.
• A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

• Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
• Tüneteket mutató gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről az osztályfőnök gondoskodik. A szülők figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg a gyermek háziorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
• A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
• Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, a háziorvosok az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően látják el a beteggel kapcsolatos teendőket.
• A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, mely tartalmazza: “gyógyult, közösségbe mehet”. Ezt az igazolást az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
• Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

8. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN

• Annak érdekében, hogy szükség esetén felkészültek legyünk a munkarend átalakítására, az Oktatási Hivatal módszertani ajánlásának figyelembe vételével kidolgoztuk a saját protokollunkat és felkészültünk annak bevezetésére.
• Az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján - az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladatellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.
• Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.
• A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják. Erre az esetre úgy készültünk fel, hogy az informatikus szaktanárok szeptember 1-től felkészítették a tanulókat ezen eszközök és platformok használatára. Iskolánk vezetősége és nevelőtestülete határozata alapján ebben az esetben elsősorban a KRÉTA és a Microsoft Teams felületét használjuk.
• Amennyiben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet megszervezzük a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ gondoskodik.
• A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítja a gyermekétkeztetést.

9. KOMMUNIKÁCIÓ

• Az oktatással kapcsolatos hírek a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein követhetők. Intézményünk folyamatosan tájékoztatja a szülőket az előre egyeztetett online kapcsolattartási felületeken.
Mellékletek:
Fájl letöltése (Intézkedési terv 2020.pdf)Intézkedési terv járványügyi készenlét idején473 kB466 letöltés
Vissza