Dolgozóink

  Szakképzettség Munkakör E-mail cím
Kovács Éva matematika-fizika szakos tanár, számítástechnika szakos középiskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető intézményvezető kovacev@petofi-zala.edu.hu
Császár Zsuzsanna okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, magyar-történelem szakos általános iskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető intézményvezető-helyettes csaszarzsuzsa@yahoo.com
Szláveczné Laposa Zsuzsanna általános iskolai tanító, szakvizsgázott pedagógus fejlesztő, differenciáló pedagógia területen intézményvezető-helyettes szlavecznezsu@freemail.hu
Andor Orsolya      
Ámort Klára általános iskolai tanító környezetismeret szakkollégiumi képzéssel tanító amortklara@gmail.com
Bangó Edit okleveles könyvtárostanár, drámapedagógus, magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár, okleveles magyartanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető általános iskolai tanár bango.edit44@gmail.com
Bánhidi Lilla általános iskolai tanító angol idegen nyelvi műveltségi területen, angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár általános iskolai tanár b.lillazeg@gmail.com
Bátorfi-Levolt Anikó általános iskolai tanító ének-zene műveltségi területen tanító levolta@freemail.hu
Czigányné Molnár Mária magyar nyelv és irodalom-történelem szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus fejlesztő, differenciáló pedagógia területen fejlesztő pedagógus c.m.maria@citromail.hu
Csiszárné Gáspár Edit általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel tanító editcsg@gmail.com
Dénné Bodnár Katalin általános iskolai tanító  angol műveltségi területen népművelés szakkollégiumi képzéssel tanító bodkatkati@gmail.com
Dobos Nóra      
Dombóvári Dóra      
Domján Tímea történelem-könyvtár szakos tanár, számítástechnika szakos tanár,  vállalkozások pénzügyei szakközgazdász, szakvizsgázott pedagógus gyakorlatvezető mentortanári szakterületen általános iskolai tanár timidom@gmail.com
Domján Vera angol szakos nyelvtanár általános iskolai tanár domjanvera13@gmail.com
Domjánné Molnár Erika általános iskolai tanító rajz szakkollégiumi képzéssel tanító d.m.e@freemail.hu
Ferenc Ildikó általános iskolai tanító néptánc szakkollégiumi képzéssel, szakvizsgázott pedagógus minőségbiztosítási szakterületen, játszóházvezető
tanító ferenc.ildiko76@gmail.com
Földesi Ádám testnevelő-edző testnevelő foladam@freemail.hu
Friedrich Róbertné   tanító henrietta.wolf@gmail.com
Gáliné Paál Edit általános iskolai tanító testnevelés-gyógytestnevelés szakkollégiumi képzéssel, gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető tanító, gyógypedagógus edit.paal@gmail.com
Halmágyi Viktor      
Harmathné Bödör Emese angol szakos nyelvtanár, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető általános iskolai tanár b.emese05@gmail.com
Husz Tiborné általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel tanító husztiborne@gmail.com
Kissné Kovács Mária Ágnes

általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel

tanító kissagi1117@gmail.com
Koczka Ágnes általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel tanító koczkagnes@gmail.com
Kozma Andrea földrajz-biológia szakos tanár, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó általános iskolai tanár kozma.andrea73@gmail.com
Lakatos-Soós Tamara technika, egészségtan tanár-háztartásökonómia-életvitel tanár általános iskolai tanár soos.tamara1987@gmail.com
Ledneczkiné Sipos Lilla Magdolna általános iskolai tanító, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető tanító lilla.ledneczkine@gmail.com
Merics István Péter történelem alapszakos bölcsész, okleveles történelem-játék- és szabadidő-szervező tanár általános iskolai tanár mericsistvan@gmail.com
Mijó Szabina angol nyelvtanár általános iskolai tanár mijoszabina@gmail.com
Molnár Anita matematika-testnevelés szakos tanár általános iskolai tanár molnaranita71@gmail.com
Nagyné Fehér Andrea matematika-fizika szakos tanár, okleveles informatika szakos tanár általános iskolai tanár nagyfandi@gmail.com
Nádasi-Takács Judit testnevelés szakos tanár általános iskolai tanár ydite1985@gmail.com
Németh Emőke könyvtáros, magyar nyelv és irodalom szakos tanár általános iskolai tanár nemethemoke@freemail.hu
Németh Zsoltné általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel tanító aja10@freemail.hu
Pál Mária általános iskolai tanító testnevelés és népművelés szakkollégiumi képzéssel, szakvizsgázott pedagógus mérési-értékelési szakterületen tanító palmaria0222@freemail.hu
Sashalmi Zoltán Györgyné általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető tanító sasiv63@gmail.com
Selmeczi Zsófia okleveles testnevelő tanár általános iskolai tanár selmeczi.zsofia@gmail.com
Simonné Németh Borbála matematika-kémia szakos tanár általános iskolai tanár borbala.ns@gmail.com
Szabó Dorina      
Szabó Gábor testnevelő tanár általános iskolai tanár timon8175@gmail.com
Szalai Noémi Zsuzsanna általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen tanító szalainoemi83@gmail.com
Szegedi Melinda általános iskolai tanító matematika műveltségi területen, számítástechnika szakos tanár tanító szmelcsi83@gmail.com
Szekérné Somogyi Krisztina német nyelv és irodalom szakos tanár, orosz nyelv és irodalom szakos tanár általános iskolai tanár bskriszta@gmail.com
Szijártó Zsuzsanna általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel tanító zsuzsa.szijarto@gmail.com
Szlávecz Tamás történelem-rajz szakos tanár, angol nyelvtanár, okleveles vizuális- és környezetkultúra-tanár általános iskolai tanár ytahellt@freemail.hu
Szőke László matematika-testnevelés szakos tanár általános iskolai tanár szoke.laszlo.ped@gmail.com
Szőkéné Kapell Valéria orosz nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár, német szakos nyelvtanár, magyar nyelv és irodalom szakos tanár általános iskolai tanár vkapell2@gmail.com
Takácsné Makk Edit általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel tanító smile.edit66@gmail.com
Tóthné Kozma Éva magyar-testnevelés szakos középiskolai tanár általános iskolai tanár kozma.eva94@gmail.com
Tömpe Istvánné biológia-rajz szakos tanár általános iskolai tanár tompeistvanne63@freemail.hu
Tuboly Eszter      
Vid Emília általános iskolai tanító ének-zene műveltségi területen tanító vid.emilia@gmail.com
Tuboly Ervin földrajz-számítástechnika szakos tanár rendszergazda tervin@abv.bg
Szabó Tímea
kereskedelmi menedzser pedagógiai asszisztens szabotimea14@gmail.com
Szalai Tamásné   pedagógiai asszisztens  
Tóth Klaudia
pedagógiai és családsegítő munkatárs pedagógiai asszisztens kuku87@freemail.hu
Pummer Erzsébet képesített könyvelő, vállalati tervező, statisztikus iskolatitkár petofi@petofi-zala.edu.hu
Sághyné Mészáros Andrea képesített könyvelő, vállalati tervező, statisztikus iskolatitkár petofi@petofi-zala.edu.hu