Az iskola neve: Zalaegerszegi Petőfi Sándor Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 17-21.
Telefon: 92/596-436
Email: petofi@petofi-zala.edu.hu
Facebook: www.facebook.com/petofisulizeg/

OM-azonosító: 037523

Alapító okirat száma: 627/2003.
Alapító okirat kelte: 2003.06.30.

Fenntartó: Klebensberg Intézményfenntartó Központ Zalaegerszegi Tankerületi Központja
 

Bemutatkozás


Iskolánk Zalaegerszeg belvárosában található 8 évfolyamos általános iskola. Évek óta formáljuk helyi nevelési rendszerünket, új nevelési-oktatási programelemeket építve szolgáltatási körünkbe. Nevelőmunkánk fontos alapelve az egyéni bánásmód, mind a tehetséges gyermekek, mind a felzárkóztatásra szorulók fejlesztésében. 2010/11-es tanévtől ökoiskolai programot is megvalósítunk.

Az iskolánkban végzett tehetséggondozó munkának jelenleg 3 kiemelt területe van: az 1972-ben bevezetett emelt szintű testnevelés, az 1996-ban kezdődött emelt szintű matematika és a jelenlegi oktatásszervezési keretek között 2001-ben indult emelt szintű angol és német nyelvi oktatás. Ez utóbbi területhez sorolhatjuk a szülői igényeknek megfelelve a 2009/10-es tanévben indult két tanítási nyelvű képzést is.

A kiemelt területek mellett természetesen figyelmet fordítunk arra, hogy a más területeken tehetséges tanulóink is kibontakoztathassák képességeiket. Ennek formai keretei: a szakköri és egyéni foglalkozások, a pályázatokra, versenyekre felkészítés, az iskolai rendezvényeken való szereplés, művészeti bemutatók stb.

Fontosnak tartjuk, hogy az évek során összegyűlt tapasztalatokat, a megváltozott feltételeket, szülői és tanulói igényeket figyelembe véve tudjunk és merjünk változtatni akár a képzési kínálaton, akár a tartalmi elemeken, akár az oktatásszervezési formákon.